Archive for May, 2010

Класифікація методів навчання, Класифікація методів навчання за джерелом отримання знань Педагогіка Підручники для студентів онлайн

Різновидом навчально-наочних посібників є картографічні посібники, атласи, альбоми [3, с. Зокрема, хрестоматія — навчальний посібник, що містить літературно-художні, історичні й інші твори чи уривки з них, що є об’єктом вивчення навчальної дисципліни. Вона сприяє розвитку аналітичних здібностей, набуттю навичок аналізу. Під час написання навчальних книг необхідно орієнтувати студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю […]